Me shprehjen " Gramatika e syrit", nuk përpiqemi te shfaqim metaforën poetike, por të dialogojmë për çështjen dhe cilat janë format e kontaktit me sy, prej nga mund të fitojmë sinjale për rregulla në lidhje me shfrytëzimin e atyre nevojave që i dëshirojmë !