Shqipëria do të njoh zyra 
risht kundërshtarët e grupit në Kampionatin Europian, Franca 2016, më 12 dhjetor të këtij viti, kur është përcaktuar të hidhet shorti. 
Si debutues, Shqipëria do të jetë pjesë e një grupi nga A deri në F, derisa një grup do të përbëhet nga 4 skuadra.