Fillesa e një viti të ri letrar dhe artistik
KONKURSI NDËRKOMBËTAR “KADARE – PEGASI 2016 ”
KËTË E REALIZON VETEM “PEGASI’ ALBANIA
Ne kuadrin e ditëlindjes të shkrimtarit të shquar shqiptar, Ismail Kadare, LNPSHA “PEGASI’ ALBANIA , shpall konkursin poetik nderues “Kadare- Pegasi 2016”.
Në këtë konkurs ftohen të marrin pjesë poetët, shkrimtarët, artistët nga e gjithë Bota, jo vetëm anëtarë të “Pegasi” Internacional Albania, të cilët janë në vende të ndryshme.
Konkursi ka si synim kryesor shpalosjen e vlerës kualitative të shkrimtarit në letërsinë bashkëkohore si dhe universialitetin e kësaj vlere.
Konkurrohet në gjinitë :
1. Poezi, deri në 40 vargje
2. Skicë, deri një faqe A5
3. Portretizim i shkrimtarit
4. Interpretim nga poezia e autorit, e pasqyruar në disk
5. Pikturë e lirë, duke fokusuar shkrimtarin, ose duke pasqyruar idetë e Tij
6. Kumt vlerësues për veprat e tij deri në tri faqe (shqip – anglisht)
7. Parabolika
8. Mendime vlerësuese për krijimtarinë e shkrimtarit
*Konkursi hapet më datën 03. 01.2016 dhe përfundon më 03.05.2016
* Materialet do të dërgohen në e-mail: pegasi2003@yahoo.com , kristaq_f_shabani@yahoo.com
*Çdo konkurrues do të marrë pjesë në grupin “KADARE – PEGASI”, i cili do të hapet ne fb, si dhe të gjitha materialet konkurruese për transparencë do të publikohen në www.pegasiworld-al.com .
*Rezultatet shpallen nga AKADEMIA ALTERNATIVE PEGASIANE më 03.07.2016 dhe për çdo gjini konkurruese do të ketë : një çmim të parë, dy çmime të dyta, tre të treta, një çmim special, një çmim konkurues.
Për transparencë çdo krijim konkurrues do të të votohet edhe nga krijuesit, artistët , të cilët nuk kanë marrë pjesë në konkurs.
Koordinatorët e LNPSHA “PEGASI” ALBANIA, kudo, ku janë caktuar do të interesohen në vendet e tyre për pjesëmarrje aktive në këtë konkurs të madh ndërkombëtar.
* Me të gjitha materialet fituese konkurruese do të botohet një libër i veçantë i TITULLUAR: “ KADARE, PANTEONI I KREATIV ”
Ky material të publikohet në rrjetin social, në rrjetin mediatik dhe www.pegasiworld-al.com wwwbashkimikombetar në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze.
PRESIDENCA E LNPSHA “PEGASI’ ALBANIA
Tiranë , 30 .12.2015Fillesa e një viti të ri letrar dhe artistik
KONKURSI NDËRKOMBËTAR “KADARE – PEGASI 2016 ”
KËTË E REALIZON VETEM “PEGASI’ ALBANIA
Ne kuadrin e ditëlindjes të shkrimtarit të shquar shqiptar, Ismail Kadare, LNPSHA “PEGASI’ ALBANIA , shpall konkursin poetik nderues “Kadare- Pegasi 2016”.
Në këtë konkurs ftohen të marrin pjesë poetët, shkrimtarët, artistët nga e gjithë Bota, jo vetëm anëtarë të “Pegasi” Internacional Albania, të cilët janë në vende të ndryshme.
Konkursi ka si synim kryesor shpalosjen e vlerës kualitative të shkrimtarit në letërsinë bashkëkohore si dhe universialitetin e kësaj vlere.
Konkurrohet në gjinitë :
1. Poezi, deri në 40 vargje
2. Skicë, deri një faqe A5
3. Portretizim i shkrimtarit
4. Interpretim nga poezia e autorit, e pasqyruar në disk
5. Pikturë e lirë, duke fokusuar shkrimtarin, ose duke pasqyruar idetë e Tij
6. Kumt vlerësues për veprat e tij deri në tri faqe (shqip – anglisht)
7. Parabolika
8. Mendime vlerësuese për krijimtarinë e shkrimtarit
*Konkursi hapet më datën 03. 01.2016 dhe përfundon më 03.05.2016
* Materialet do të dërgohen në e-mail: pegasi2003@yahoo.com , kristaq_f_shabani@yahoo.com
*Çdo konkurrues do të marrë pjesë në grupin “KADARE – PEGASI”, i cili do të hapet ne fb, si dhe të gjitha materialet konkurruese për transparencë do të publikohen në www.pegasiworld-al.com .
*Rezultatet shpallen nga AKADEMIA ALTERNATIVE PEGASIANE më 03.07.2016 dhe për çdo gjini konkurruese do të ketë : një çmim të parë, dy çmime të dyta, tre të treta, një çmim special, një çmim konkurues.
Për transparencë çdo krijim konkurrues do të të votohet edhe nga krijuesit, artistët , të cilët nuk kanë marrë pjesë në konkurs.
Koordinatorët e LNPSHA “PEGASI” ALBANIA, kudo, ku janë caktuar do të interesohen në vendet e tyre për pjesëmarrje aktive në këtë konkurs të madh ndërkombëtar.
* Me të gjitha materialet fituese konkurruese do të botohet një libër i veçantë i TITULLUAR: “ KADARE, PANTEONI I KREATIV ”
Ky material të publikohet në rrjetin social, në rrjetin mediatik dhe www.pegasiworld-al.com wwwbashkimikombetar në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze.
PRESIDENCA E LNPSHA “PEGASI’ ALBANIA
Tiranë , 30 .12.2015