"STINA E PESTE" , LIBRI IM I DYTE NE VEPRIMTARINE TIME KREATIVE 1976
“Stina e pestë” (The fifth Season)
, një vëllim poetik, ku del në pah një stinë e re e përfaqësuar nga mendimi i ri inteligjent, i lindur nëpërmet arsyetimit poetik, plotës, i cili shpreh, në tentativë të bukur, një lindkreaturë të re të njeriut frymor talentor, i portretizuar si gjallesë superaktive inteligjente me sistem kapërcyes trunor të përçapjes për të realizuar prakticitetin e lirisë së mendimit e i ndikuar nga portretizimi trupprerë i realitetit si dhe vendosjes në indulgjencë të sistemit dybronkësh. Materiali inteligjent, paqetues, human, altruist gjen shprehime te parabola dinamike: “Sakatëria nuk është sakatëri, në rast se në trup diç të mungon, sakatëria është sakatëri, nëse truri ka lëvizur nga vendi i tij…”.
Shprehësi e një deduksioni logjik të avancuar i prejardhur nga zjarrmia dhe ndikimi yjësor.
Simbolika e pesë stinëve është një metaforë jashtë përmasës së aktivitetit stinor dhe brenda dimensionit të stinës së epërme mendimore, cila përshkon dhe urëlidh të katër stinët.
Duke i lidhur në pesë kahje e duke krijuar parametrat stinore mendimore të “statujës së artëzuar”, në formë të një grushti evolutiv inteligjent, lidhur kjo me materien trunore mbiaktive hapësiron në shtysë progresive të realitetit dhe në shtimin e kurorës së mendimit material inteligjent degëzues.
Poezi të kreativitetit tipik të një mjedisi të gjallë konturor e stil paqetues të botës së lirisë, gatuar në magjen e lirisë së brumimit të tejpjekur. Karakteristikë e kësaj poetike është se gjithçka flet me ndërgjegje dhe nën ndërgjegje, duke filluar nga të gjitha formatet e materies, madje dhe vijat rrushkulluese të kontureve rilevore, erës, detit, qiellit, tokës e tjerë…Llava e zjarrtë e fjalës deperton në shpirt dhe nxit në kahjen e duhur , në drejtimine duhur dhe krijon vatrën inteligjente…
Autori vijon simbolikën “termale” poetike në qytetin e Bajram Currit, duke i mëshuar fort ngritjes se nivelit kulturor, arsimor e duke dëshmuar aftësitë e dëshmitë interprtetative poetike liriko-eposike.
Vepra të botuara:
1. “Frymëmarrja e Njeriut poezi”(The breathing of the man )poems
2. “Stina e pestë” poezi( The fifth season) poems