Poema e Grigor Përliçevit “Skënderbeu” në mos më e mira është ndër poemat më të mira jo vetëm në letërsinë shqiptare por edhe atë botërore që i kushtohet kryeheroit të shqiptarëve Gjergj Kastriotit Skënderbeut.
Literatura:

Historia e popullit shqiptar, Akademia shqiptare e shkencave, Shtëpia Botuese “Toena” Tiranë, 2002
Poema “Skënderbeu” Grigor Përliçev, Tiranë 1968.
X. A Dictionary of Greek and Roman Geography, Volume 2 By William Smith, London 1873, page. 128.