BIBLIOGRAFI
1.“ZAGORIA ZAKONE DHE TRADITA” – KONTRIBUT I RËNDËSISHËM PËR KULTURËN KOMBËTARE”, “Enciklopedia e Zagorisë” Apostol Pango
2. “Perla, Profil i biskuar- Zagoria” Kristaq F. Shabani
3. “Intelekt 2001...”1,2 vepra të Kristaq F. Shabanit,
4. ”Ali Pashaida e Haxhi Shehretit” e studiuesit Dr. Irakli Koçollari,
5. Dorëshkrimet e Prof. Filip Shabanit dhe Irakli Semit
6. “ Zagori, Histori, Tradita” e studiuesit Ilia Laska
7. Bilal Draçi “poetenciali turistiki rajonit Vjosë Deti Jon (studimi monografik)
8. Kristaq F. Shabani Kronika e Qytezës (The cronicle of the Small Town)
9. Gjeografia fizike e Shqipërisë 1991
10. “Historiku i krahinës” Evjen Peri
11. ”Bleta Shqiptare” Thimi Mitko
12. “Vepra “ Andon Zako Çajupi”
13.” Një qendër ilire në krahinën e Zagorisë...Monumentet historike në vendin tonë”1978
Guri Pani, Lazar Papajani
14. “ Këtu – këtje”Gaçe Ballo , Petro Garo
15 . “Një fshat i vogël dhe një kasaba e madhe” Maria J. Ristani
16.”Shekulli i lotuar” Kristaq F. Shabani
17. R. W. Lane, Majat e Shales, III, f.35
18. Cyril Mango ne vepren e tij me titull "Qyteterimi Bizantin" (-Byzantium. The Empire of the Neë Rome. -Weidenfeld and Nicolson, London, 1980) .
19. Poukevili (Puoqevil) ” Voyaze de la Grece” (Udhëtim në Greqi), vëllimin e dytë, botuar në Paris, më 1826.