Zhvillimi i turizmit malor
OBJEKTI " KATERINA’S BED & BREAKFAST" HOSHTEVË, ZAGORI, GJIROKASTËR

Ngritja e këtij objekti të rëndësishëm në HOSHTEVË nga familja Ladi dhe Katerina Telo, është një sprovë e bukur, është një dëshmi e gjallë e konkretizimit të ideve të hedhura për prezencë të këtyre objekteve me rëndësi shumë të madhe në thithjen e vizitorëve vendas dhe të huaj për t’u njohur me këtë magji të trevës, me vlerat e panumërta të saj me shumatinë e e të mirave, të kënaqësisë për këtë prezencë natyrore, për këtë histori të pasur disa shekullore, për zakonet, traditat e spikatura në të gjitha fushat.
Në bazë të një studimi analitik dhe të përvojës së këtyre viteve të ekzistencës së gjallë të këtij objekti turistik dilet në një përfundim logjik se vendimi i marrë për këtë ekzistencë është mëse i motivuar, më se i drejtë, më se rezultativ dhe një shëmbëlltyrë dhe një model për të shëprthyer në nisma të tilla.
Këndvështrimi, pasioni, vullneti dhe këmbëngulja, përvoja vetjake dhe studimi i përvojës të tjerëve i marrjes më së mirë të tyre, ka sjellë që sot objekti turistik “OBJEKTI KATERINA’S BED & BREAKFAST”të jetë sjellë tërheqjen e shumë të turistëve nga vende të ndryshme të Botës, të cilët janë impresionuar nga pritja, akomodimi, prezenca e kësaj klime të jashtëzakonshme si dhe janë befasuar nga traditat dhe zakonet e kësaj treve në përgjithësi dhe të Hoshtevës në veçanti.
Ky investim me të gjitha ambientet e veta siguron një jetesë normale specifikat e turizmit malor. Kombinimi i qëndrimit aktiv edhe me veprimtari të ndryshme argëtuese ka sjellë daljen dhe spikatjen e mjaft dukurive positive, duke aplikuar edhe lëvizjen në këtë terren magjik me kuaj , duke u ndalur në objekte dhe pasuri monumentale të Zagorisë që janë prezente dhe që ne i parashtruam edhe më lart në potencialet turistike.
Në këtë drejtim, po punohet me programe aktive për njohjen e zonës si dhe me njohjen e artit kulinar të trevës , duke gatuar asortimente “gjellëra” karakteristike e duke nxjerrë në pah edhe mjeshtërinë kulinare të zonës .
Në këtë object, është punuar intesivisht për përsosjen e akomodimit, për fjetjen, ushqimin dhe kalimin e kohës me intesivitet të bukur për të sjellë në çdo çast kënaqësinë.
Është krijuar dhe një raport i mirë funksional midis banorëve të Hoshtevës dhe objektit turistik, por edhe ndonjë mangësi që vërehet, në këtë kontekst duhet të shkojë drejt eliminimit, pasi kjo prezencë e moderuar ndikon edhe në emancipimin e mëtejshëm të banorëve të Hoshtevës dhe kontaktit të saj me botën, një përvojë kjo shumë shekullore e këtij fshati.
Edhe Bashkia e Libohovës edhe Njësia Administrative e Zagorisë duhet t’i shikojnë këto objekte me syrin e nënës, pasi këto objekte sjellin progresin, përparimin ekonomik dhe shoqëror.
Kultura e shërbimit po ngrihet në shkallë më të lartme, në këtë kontekst kërkohet edhe pasja e një biblioteke në shërbesë të turistëve me libra në gjuhët angleze, italiane, frënge, greke e tjerë, për të cilat ne, LNPSHA “ PEGASI” ALBANIA, do të japim kontributin tonë për ta pajisur me libra të krijuesve nga gjithë trevat shqiptare. Kjo është një përvojë e mirë jona.
Po kështu do të mundësohet edhe prania e këngëtarëve, artistëve në këtë objekt për ta bërë sa më të larmishme jetën e turistëve në këtë objekt.
Madje, ne do të planifikojmë edhe takime të shkurtra të poetëve, shkrimtarëve dhe artistëve me turistët për t’u njohur me letërsinë dhe artin bashkëkohor shqiptar .
Një rëndësi e madhe duhet t’i kushtohet dhe ndërlidhjes së objekteve turistike të Gjirokastrës , duke krijuar një lidhje zinxhirore aktive midis këtyre objekteve.
E rëndësishme është dhe nisma e marrë nga një grup zagoritësh pë të hartuar GUIDËN TURISTIKE të ZAGORISË, një guidë kjo shumë e rëndësishme për vrullimin turistik. Është filluar kjo guidë, e cila do të jetë në dy gjuhë: shqip, anglisht.
Shoqata Atdhetare -Kulturore “Çajupi” do të mundësojë ndihmesën e saj shumëplanshe për këto objekte turistike të krijuara, për të cilën do të flasë sot përfaqësuesi i saj , zoti Mitro Saqellari, madje banor i këtij fshati. Është e mira që të punohet edhe për rregullimin e shumë objekteve këtu në qendër të Hoshtevë që bien në kontrast në kahje negative me këtë objekt .
Media vizive dhe e shkruar duhet t’u japi parësi këtyre dallandysheve turistike…
Në emër edhe të pjesëmarrësve të tjerë, në këtë tryezë dialogimi, i urojnë objektit turistik :
“KATERINA’S BED & BREAKFAST” suksese në këtë sprovë të bukur dhe si dallandyshe e parë e turizmit malor në këtë trevë të fluturojë krahëfortë, guximshëm dhe kurrë të mos ndalet!