Simbolika e bleruar

Mendim kritik

Poezia “Në fillim ishe ti , pastaj erdhi Obama” e poetit , studiuesit Begzad Baliu, Prishtinë , Kosovë
Nga Kristaq F. Shabani

1. Ngritje sipari
Poezia “Në fillim ishe ti , pastaj erdhi Obama” e poetit , studiuesit Begzad Baliu, është një poezi e ngjizuar me ndjenjë lartësore , e prejardhuar nga qiellorja , nga mendimi perëndor, shpirti i dlirë dhe nga shkalla e lartë e komunikimit…
2. Përngjizje që rrjedhojnë nga spontaneiteti aktiv…
Për të realizuar kreatura të tilla është i nevojshëm “shfrytëzimi” i momentit magji në spontaneitet të bukur, ku lindja realizohet bukurisht dhe pa sforco, nëpërmjet një gjimnastike tejetmendore… Dhe përcjellja e këtij gatimi poetik ndjek një rrugëtim fosforeshent ylberor. Qendërzimi, apo fokusimi “konkav” dhe “konveks” poetik i dy protagonistëve njerit emërmadh prehës në sferën e çuditësisë këngërore dhe të interpretit fantast, tej aktiv në skenën qiellore dhe tjetrit aktiv frymëmarrës me të dy bronket në pikën më të lartë të vrojtimit të Kohërave, e bën këtë krijim të përdukshëm, duke drejtuar edhe sytë mendorë tek ai…

3. Ngacmimet paraprake ndijojnë dhe ndikojnë në lindjet poetike

Kjo përngjizje, natyrisht ka ardhur pa artifice, por me ngacmime paraprake të forta, të cilat kanë barrëzuar trurin kreativ… Substrati i kësaj poezie të himnizuar është i mpleksur deri në detaje me rrjedha, ndodhi, datë-ekzekutime eventesh, protagonistë ndërlidhës të një miqësie të nënshkruar nga Yjet, të pankartimit dhe banderolëzimit të traditave të besës, besimit, lutjes, lidhësisë reciproke, besimit te e shenjta dhe e shenjtëruara si dhe të prezencës së simboleve, të cilat vallëzojnë me mënyrën e tyre simbolike, për të dritësuar e diellëzuar historinë e kombeve. Përmes kësaj simbolike dritëdhënese dhe vezulluese ndizen shkreptimat, ndjesitë, xixëllonjat, inicialiteti, ndarjet, kobet, prangimet, fytprerjet, prerjet dhe copëzimet e hapësirës, fikjen e yjeve të vegjël dhe dijeve, diskriminimi, harresa, strëkëmbthi, eliminimi, ikjet për askund, invadimi i gjaktë, prezenca, po e po dhe kundërtimi për gjallim…

4. Simbolika e bleruar
Me një simbolikë të kalëruar jepet prezenca , qenia e Kosovës në Globin mitik …Lutësia e kreatorit është e shkallëzuar në ngjyrime dhe në trajtesë e fokusim mbi objekte dhe elementëve më aktivë jetësorë : diell, tokë, qiell, ajër ; mbi vesën e barin, qumështin, kripën e përbaltur, buzë të përgjakura fëminore, sytë e përflakur të paqedashesve, çuktijen e zogut të plagosur mbi trungun e tharë… Edhe regjistri i fjalës është përzgjedhur në bazë të komponentëve përbërës të poezisë.
5. Lutësia me parametrat e saj aktivë
Lutësia kthehet në dritësim, në ringjallje dhe flatrim…
Gjithe këtë pështjellim: drithërimë, vegim dhe gjallim të ngjalshëm të ndodhur, poeti kërkon ta dëshmojë me metoda , të cilat nguliten në kujtesë brezive… dhe thërret simbolikën të dëshmojë dhe të firmojë aktin e madh të dritimit Kosovar… dhe më gjerë…
6. Duke “mbjellë” prapë epos
Kombinimi harmonik i poetikës moderne me prezencën e vargëzimit shkëlqimtar të eposit sjell shpërthime gonxhesh në kopshtin edenian… Simbolet data të mëdha 4 korrik dhe 28 nëntor, Xhorxh Uashington, Ismail Qemail, dy kreativë të shëmbëllimit infrapozitivë me karakteristika, cilesi e veçanti, sipas kombeve, që u përkasin, hedhin vështrimin e tyre “të ndezur” mbi Obamat…

* *
Përfundesë

Përfundesa e një relacioni të poetizuar, i cili vendos dhe radhitjen e ndodhur në tokë dhe në qiell : Në fillim ishte ti Majkëll dhe pastaj erdhi Obama …
Kosova ishte dukuR në mes të Atit t’Birit dhe Shpirtit Shenjte…
Amen!
* * *
Dhe Obama nuk do te lëvizë nga vendi dhe katër vjet!
Kjo është troçësia e ndezur e Planetit !


* * *
Poezia në tri gjuhe (shqip, anglisht dhe italisht)
Begzad BALIU

NË FILLIM ISHE TI, PASTAJ ERDHI OBAMA

(Majkel Xheksonit, natën e 4 korrikut 2012)
Lum e lum për t’Lumin Zot*,
Në këtë botë ka diell, ka sy, ka lot
Dhe ditë të shënuara në tokë
Ka 4 korrik, 28 Nëntor ka
Ka Xhorxh Uashington, Ismail Qemail ka
Nuk’jém kânë e Zoti na ká dhânë!
Nata korb qiellin ndanë në dysh
Dritë kanë dalë e diellë kanë banë!
Lutjet tuaja zbresin si vargje kuranore
Sa shumë duar, sa shumë sy drejt qiellit
Dhe ninëzat e tyre mbushur dhembje dhe shpresë
Hapu skëterrë le të shpërthej zëri i tij
Hapu qiell të shohim lajmësin e shekullit tonë
Për tokën, për paqen, për fajësinë tonë
Mbreti im!
Amen!
Majkëll
Në fillim ishe ti,
Pastaj erdhi Obama
Kosova ishte duku në mes të Atit t’Birit dhe Shpirtit Shenjte
Amen!
Zoti ynë
Jam lutur për shiun
(edhe atëherë kur diellin e kam shenjuar në sy)
Jam lutur për tokën
(edhe atëherë kur kam humbur gravitacionin mes meje dhe saj)
Jam lutur për qiellin
(edhe atëherë kur serbi vente thikën fqinjit në fyt)
Jam lutur me ty: The crying Earth the weeping shores?**
Kur treni i mbushur me banorët e fundit të Kosovës nisej për askund!
Më ndje Majkëll, por
The heavens are falling down**
Më ndje në vitin e tretë të vdekjes!
Më ndje sonte natën e 4 korrikut!
Mbreti im
Amen!
Zoty ynë
Në mëngjesin e së premtes
jam lutur për ty
(dhe vesën e barit)
jam lutur për ty
(dhe qumështin e bardhë mbi barkun e gruas)
jam lutur për ty
(dhe kripen e përbaltur të detit në pafundësi)
jam lutur për ty
(dhe buzët e përgjakura të fëmijëve)
jam lutur për ty
(dhe sytë e përflakur të luftëtarëve të paqes)
Jam lutur për ty
(dhe trokitjen e zogut në drurin e parkut të tharë)
Jam lutur për ty
(dhe zogun e plagosur në drurin e tharë)
Jam lutur për ty
(dhe lulen e vyshkur në dritare)
Jam lutur për ty
(dhe drurin e tharë në Kopshtin e Edenit)
Mbreti im
Amen!
Majkell,
nuk e di nëse kemi qenë ëndrra jote
Apo pasojë e saj
Nuk e di
Përkulem mbi dheun e Kosovës dhe lutem
Lum e lum për t’Lumin Zot*,
Dritë kaë dalë e diellë kaë baë*!
Në fillim ishe Ti pastaj erdhi Obama
Kosova ishte duku në mes të Atit t’Birit dhe Shpirtit Shenjte
Nuk’jém kânë e Zoti na ká dhânë!*
Amen!
Zoti ynë
(I think about the generations
and they say they want to make it
a better place for our children and our children's children
so that they they they know it's a better world for them
and I think they can make it a better place)**
Po thërras dëshmitar ngjyranën dhe pendën
Dhe atë që shkruhet me pendë
Po thërras dëshmitar errësirën e pasigurt të muzgut
Dhe natën
Dhe çdo gjë që ajo ngjallë;
Po thërras dëshmitar hënën kur gufon
Dhe agun kur zbardhon;
Po thërras dëshmitar ditën e kiametit
Dhe shpirtin që veten qorton;
Po thërras dëshmitar kohën
Fillimin dhe mbarimin e gjithçkahes
- se çdo njeri është përherë në humbje***
Majkëll
Në fillim ishe ti,
Pastaj erdhi Obama
Kosova ishte duku në mes të Atit t’Birit dhe Shpirtit Shenjte
Amen!
Prishtinë, më 4 korrik 2012
* Vargje të eposit shqiptar
** Vargje të këngëve të Majkëll Xheksonit
*** Vargje nga Kurani. Janë përkthyer nga Esad Mekuli e Tajar Hatipi
**** Për përzgjedhjen e vargjeve të Majkëll Xheksonit kam pasur edhe përkrahjen e vajzës sime Bardhës.


Begzad BALIU

FIRST IT WAS YOU THEN CAME OBAMA
This poem dedicated to Kosovar people, President Obama and King of Pop Michael Jackson
First it was you then came Obama
(Michael Jackson, 04th of July 2012)
Happy, happy for happy God*
In this world has sun, eyes and tears
And days marked on earth
It has July 4th, November 28th
Has George Washington, Ismail Qemail has
haven't being and god has given us
the darkest night separates the sky on twain
lights came out and sun made up
your prayers goes down as a koran verses
and lots of hands, lots of eyes towards the sky
and their pupil filled with pain and hope
open hell and let your voice blast
open sky to see the message of our century
for earth, for peace, for guiltiness
My King!
Amen!
Michael
First it was you
then came Obama
Kosova was somewhere in the middle of father and son and holy spirit
Amen!
Our God
praying for rain
(even when the sun was pointed by my eyes)
praying for Earth
(even when I have lost gravitation between me and her!
praying for sky
(even when Serb put a knife on my neighbour’s throat)
praying with you: The crying earth the weeping shores?**
When train filled with last Kosova’s inhabitants departs for nowhere!
Forgive me Michael, but
The heavens are falling down**
Forgive me on your 3rd death anniversary!
Forgive me tonight, the night of july 4th
My King
Amen
Our God
Friday’s morning
praying for you
(and the grass dew)
praying for you
(and the white milk on the belly’s woman)
praying for you
(and the muddy’s salt of sea in infinity)
praying for you
(and bloody lips of children)
praying for you
(inflamed eyes of peace warriors)
praying for you
(and the bird knocks on the dried tree of park)
praying for you
(and the injured bird on the dried tree)
praying for you
(and the withered flower on the window)
praying for you
(and the dried tree on the Eiden’s Garden)
My King
Amen
Michael,
Don’t know if we were your dream
Or her consequence
Don’t know
Bend over the land of kosova and pray
Happy, happy for happy God*
lights came out and sun made up*!
First it was you then came Obama
Kosova was somewhere in the middle of father and son and holy spirit
haven't being and god has given us*!
Amen
Our God
(I think about the generations
and they say they want to make it
a better place for our children and our children's children
so that they know it's a better world for them
and I think they can make it a better place)**
I’m calling witness my feather and ink
And the thing that is written with feather
Calling witness the unsafe darkness of dusk
And night
And everything she heals;
Calling witness the moon when it heaves
And the dawn when is whiten;
Calling witness the day of calamity
And the soul who reprove himself;
Calling witness the time
Beginning and the end of everything
That every man is always in come down***
Michael
First it was you,
then came Obama
Kosova was somewhere in the middle of father and son and holy spirit
Amen!
Prishtine, 4th of July 2012


Translated from: Abdullah Aliu

*Verses from Albanian’s epos
** Verses from Michael Jackson’s song
***Verses from Holly Koran, translated from Esat Mekuli and Tajar Hatipi
****for choosing Verses of Michael Jackson’s song I had my daughter support Bardha.


Begzad BALIU
All’inizio eri tu, poi è venuto OBAMA

( A Michael Jackson, la notte del 4 luglio 2012 )
Beati e beati noi di Beato Signore*,
In questo mondo c’é sole, ci sono degli occhi, ci sono delle lacrime
E ci sono dei giorni fissati sulla terra
C’è 4 luglio, c’è 28 Novembre
C’è George Washington, c’è Ismail Qemali
Non ci sono stati, ma Il Dio ci ha dato!
La notte di corvo il cielo divise in due
Luce hanno tirato fuori e sole hanno fatto!
Le vostre preghiere scendono come versi coranici
Ma quanti mani, quanti occhi verso il cielo
E le loro pupille pieno di dolore e di speranza
Aprì inferno che scoppi la sua voce
Aprì cielo che vediamo il messaggero del nostro secolo
Per la terra, per la pace, per la nostra colpa
Il mio Re!
Amen!
Michael
All’inizio eri tu,
Poi é venuto Obama
Kosovo era in qualche luogo tra il Padre e Figlio dello Spirito Santo
Amen!
Il nostro Signore
Ho pregato per la pioggia
( ed anche allora quando il sole l’ho segnato negli occhi )
Ho pregato per la terra
( ed anche allora quando ho perso la gravita tra me ed essa )
Ho pregato per il cielo
( ed anche allora quando il serbo metteva il coltello alla gola al vicino )
Ho pregato per te: Il pianto della Terra le rive piangenti ?**
Quando il treno pieno degli ultimi abitanti del Kosovo
si partiva da nessuna parte!
Perdonami Michael, ma
I cieli stanno cadendo**
Perdonami nel terzo anno della morte!
Perdonami stasera la notte del 4 luglio!
Il mio Re
Amen!
Il Nostro Signore
La mattina di venerdi
ho pregato per te
( e la rugiada dell’erba )
ho pregato per te
( ed il bianco latte sul ventre della donna )
ho pregato per te
( ed il sale di fango del mare nell’infinita )
ho pregato per te
( e le labbra insanguinate dei bambini )
ho pregato per te
( e gli occhi infiammati dei guerrieri della pace )
Ho pregato per te
( e la beccatura dell’uccello sull’albero secco del parco )
Ho pregato per te
( e l’uccello ferito sull’albero secco )
Ho pregato per te
( ed il fiore appassito nella finestra )
Ho pregato per te
( e l’albero secco nel Giardino di Eden )
Il mio re
Amen!
Michael,
non lo so se ci siamo stati il tuo sogno
Oppure la sua consenguenza
Non lo so
Mi piego sulla terra di Kosovo e mi prego
Beati e beati noi di Beato Signore*,
Luce hanno tirato fuori e sole hanno fatto*!
All’inizio eri tu, poi è venuto OBAMA
Kosovo era in qualche luogo tra il Padre e Figlio dello Spirito Santo
Non ci sono stati, ma Il Dio ci ha dato!*
Amen!
Il nostro signore
( Io penso alle generazioni
e loro dicono che desiderano diventarlo
un posto migliore per i nostri figli ed i figli dei nostri figli
cosi loro loro loro capiscono che è un mondo migliore per loro
ed anche io penso che loro lo possono diventare un posto migliore)**
Sto chiamando testimone il colore e la piuma
E quello che si scrive con piuma
Sto chiamando testimone il buio incerto del crepuscolo
E la notte
Ed ogni cosa che essa evoca;
Sto chiamando testimone la luna quando si versa
E l’alba quando albeggia;
Sto chiamando testimone il giorno del Giudizio
E l’anima che rimprovera se stessa;
Sto chiamando testimone il tempo
L’inizio e la fine di tutto
- che ogni uomo è sempre in perdita***
Michael
All’inizio eri tu,
E poi è venuto Obama
Kosovo era in qualche luogo tra il Padre e Figlio dello Spirito Santo
Amen!
Prishtina, il 4 luglio 2012
* Versi dell’eposi albanese
** Versi delle canzoni di Michael Jackson
*** Versi del Corano. Sono tradotti da Esad Mekuli e Tajar Hatipi
**** Per la selezione dei versi di Michael Jackson ho avuto ed anche il sostegno della mia figlia Bardha.
TRADUTTRICE: MAJLINDA SHABANI (ALEKSANDRA)