Celular i Motorolas me dy kamera


Dy kamera brenda celularit nuk janë ndonjë risi, mirëpo kur të dyjat gjenden në të njëjtën anë të pajisjes, kjo definitivisht bëhet lajm. Pikërisht në këtë ide, ka ardhur dizajnerja Lysandre Follet.

Dizajnerët industrialë kanë ide të ndryshme, mirëpo disa prej tyre asnjëherë nuk mbijetojnë në aspektin komercial. Sa i përket konceptit të Motorolas STEREO, kjo ide në shikim të parë na duket shumë interesante.

Dizajnerja Lysandra Follet nga ana e jashtme e pajisjes, të cilën e ka quajtur Motorola STEREO, i ka vendosur dy kamera. Vet emërtimi i pajisjes dhe dy kamerat e integruara sugjerojnë që pajisja do të duhej të kishte mundësi të incizojë fotografi tredimensionale “stereo”. Secila kamerë ka edhe blicin e vet.

Sa u përket çështjeve tjera teknike, ato mbesin të panjohura marrë parasysh që Motorola STEREO jeton ekskluzivisht si fotografi e paraqitur dhe ide në kokën e dizajneres Lysandre Follet.